Antik Mısır'da Firavun ve İdari Yapı

Antik Mısır’da Firavun ve İdari Yapı

Antik Mısır’da ve İdari Yapı

Antik Mısır Devleti antik çağın tüm diğer krallıklarından daha merkezci bir yapıdaydı. Krallık kurumunun tarihi çok eskiydi ve çoğunlukla Mısırlılar tarafından mitolojik çağlara kadar uzandırılıyordu. Antik Mısır mitolojisinde tüm kralların tanrıların soyundan geldiği kabul ediliyordu. Firavun kendisini yeniden dünyaya gelmiş Tanrı Horus olarak görüyordu. Horus, Ölüleri yargılayacak olan Öte-Dünyanın Kralı Osiris’in oğluydu ve onun bu dünyadaki halefiydi. Hatta kraliyet kanı taşımayan, devrim ya da darbeyle tahta çıkan krallar bile bu iddiayı sürdürüyordu.

Firavunlara verilen birden fazla isim ve çok sayıda unvan, Antik Mısır’da Kralın taşıdığı çok sayıda toplumsal rolü de gösteriyordu. Bu unvanlardan en önemlisi Mısır’ın tarihi ve toplumsal olarak ikili tapısını vurgulayan “Aşağı ve Yukarı Mısır’ın Hükümdarı” unvanıydı. Firavun siyasal ve dini hiyerarşinin en üstünde bulunmaktaydı. Yaşadığı müddetçe mutlak erk sahibiydi. Devletin başı başyargıç, ordu komutanı ve başrahip olarak görev yapıyordu. Ancak Antik Mısır’daki Başrahip anlayışı, Mezopotamya’dakinden farklıdır  çünkü Mısır’da Kral yani Firavun’un kendisi de “İnsanlar arasında yaşayan tanrı” olarak görülüyordu. Yönetim erki genel bir kural olarak erkeğe aitti. Ancak geleneklere aykırı da olsa en az üç kadın firavun (Nitokris, Sobeknofu, Hatşepsut) hükümdarlık yapmıştı.

Veraset düzeni en büyük oğlun tahta geçmesi üzerineydi.Kral genç bir varis bırakarak öldüğünde kraliyet ailesi mensuplarından birisi naiplik yapardı. Bu durum elbette güç mücadelelerine de sebebiyet veriyordu. Örneğin Hatşepsut, III.Tutmosis’i devre dışı bırakarak yönetimi ele geçirmişti.

Firavun’dan sonra en yetkili kişi baş danışman ve idareci olarak “Tchaty”dir.  Bu sözcük “başbakan” ya da “vezir” olarak tercüme edilmektedir. Bu görevi üstlenenlerin sorumlulukları tam olarak bilinmemektedir ama birden fazla firavuna hizmet eden vezirler olması bu makamın istikrarı hakkında fikir vermektedir. Vezirin ataması Firavun tarafından yapılmaktadır.

Firavun ve vezire yardımcı olan çok sayıda devlet kurumu bulunmaktaydı. Antik Mısır’da karmaşık bir hiyerarşiye sahip binlece memur bulunuyordu. Kanunlara göre uygun nitelikleri taşıyan her kişi memur olabilirdi ama uygulamada üst düzey memurluklara asil kan taşıyan kişiler atanıyordu. Bir bürokrat birden fazla görev alabilir ve rahiplik rütbelerine sahip olabilirdi.

Bir önceki makalemiz olan Guatr İçin Hangi Doktora Gidilir? isimli makalemizde guatr için hangi doktora gidilir ve guatra hangi bölüm bakar hakkında oldukça faydalı bilgiler verilmektedir.

Beğendiyseniz paylaşabilirsiniz Facebook Twitter Google+ Whatsapp