Tıbbi Tanı ve Hemşirelik Tanısı Arasındaki Farklar

Tıbbi Tanı ve Hemşirelik Tanısı Arasındaki Farklar

ve

Tıp hastanın sağlık durumu ile ilgili problemleri tanılamak için tıbbi tanı terimini
kullanırken, hemşirelik aynı durumu tanımlamak için hemşirelik tanısı terimini kullanır.
Tıbbi tanı, hekim tarafından tanılanan ya da tanımlanan belirli hastalığı, sendromu ya da patolojik durumu içeren klinik bir karar için kullanılan bir terimdir.

Hemşirelik tanısı terimi ise profesyonel hemşirenin hastanın, sağlık durumuna, sağlık problemine karşı verdiği var olan, ve risk yanıtları içeren klinik bir karar için kullanılır.

İçeriği Okumaya Devam Etmeden Önce Aşağıdaki Tabloyu İncelemenizi Öneririz;

Tıbbi Tanı ve Hemşirelik Tanısı Arasındaki Farklar
Tıbbi tanı patolojik sendrom veya hastalık durumunu merkeze koyar ve tanı bir
hastadan diğer hastaya değişmez. Yani, hastalığa özel belirtilere, semptomlara, tanı
testlerine ve prosedürlere dayanarak konulur. Hemşirelik tanısı ise sağlıklı/hasta bireyin tanımlanmış problemler ve koşullara yanıtını merkeze koyar ve aynı tıbbi tanıyı almış iki farklı hasta için değişken olma özelliğine sahiptir. Çünkü hastanın hastalığa veya sağlık sorununa karşı verdiği yanıtlar, hastanın fiziksel, sosyokültürel ve psikolojik durumuna göre farklılık gösterebilir.
Hemşirelik tanılarının boyutlarını tam olarak anlamak için diğer sağlık sorunlarından ayırt etmek gerekmektedir. Hemşirelik tanısı, durumun kendisine değil, hastanın bir duruma karşı verdiği yanıtlara konur. İnsan yanıtları hemşireliğin uygulama alanı olarak belirlendiğinden beri hemşirelik tanısı daha açık ve uygulanabilir bir kavram olmuştur.

En Önemli Fark

Hemşirelik tanısı ile tıbbi tanı arasındaki en önemli fark hemşirelik tanısının
hemşirenin yasal olarak tedavi edebileceği hasta sorunlarını kapsamasıdır. Örneğin
“apandisit” cerrahi tedavi gerektiren tıbbi bir tanıdır ve hemşirelerin cerrahi tedavi uygulaması yasal değildir. Apendektomi sonrası hasta için uygun hemşirelik tanısı “İnsizyonel ağrı ile ilişkili etkisiz solunum yolu temizliği” olabilir. Çünkü rahatı sağlamak ve önlemek için hemşirelerin derin solunum ve öksürme egzersizinde hastaya yardım etmesi tüm durumlarda yasal olmasından dolayı, hem uygun hem de yasal bir hemşirelik tanısıdır.
Genelde tıp eğitiminde öğrenciler, patofizyolojik durumlara tanı koymaları ve
tedavi etmeleri yönünde eğitilirler. Hemşirelik eğitiminde ise, öğrenciler hastalıkla ilgili olan ya da olmayan sağlık durumundaki mevcut ya da potansiyel değişimleri inceleyen bütüncül bir yaklaşımı öğrenirler. Örneğin; Kolorektal karsinomalı bir hastada uygun tıbbi tedavi abdominoperineal rezeksiyon ve kemoterapiyi içerir. Hemşireliğin tedavi alanını ise, tıbbi tanıya ve değişen sağlık durumuna, hasta ve ailesinin uyumunu içerir ve “Kolostomiye Bağlı Beden İmajında Bozulma” bu hastadaki hemşirelik tanılarından biri olabilir.
Tıbbi tanı, tanı ve tedaviye yetkili hekim tarafından bireyin sorununun belirlenmesi ve tedavi edilmesidir. Hemşirelik tanısı ise bakım vermeye yetkili hemşire tarafından bireyin sağlığını geliştirme, koruma ve hastalık halinde iyileştirme amacı ile belirlenmiş, hasta sorunlarıdır.

Hemşirelik Tanısı Nasıl Tespit Edilir?

Hemşirelik tanısı tespit edilmeye çalışılırken su 2 soruyu hemşire kendine sormalıdır.

1. Bu problemin tespitinden ve tedavisinden sorumlu muyum?
2. Ben bu problemi tespit ve tedavi edebilir miyim?

Eğer bu iki sorunun yanıtı da “evet” ise bu bir hemşirelik tanısıdır. Aynı şekilde eğer hemşirenin amaca ulaşmak için hekim istemi alması gereken durumlar oluyorsa, bu bir hemşirelik tanısı değil fakat ortak sorundur.

Bir önceki makalemiz olan Guatr İçin Hangi Doktora Gidilir? isimli makalemizde guatr için hangi doktora gidilir ve guatra hangi bölüm bakar hakkında oldukça faydalı bilgiler verilmektedir.

Beğendiyseniz paylaşabilirsiniz Facebook Twitter Google+ Whatsapp