İntraserebral Kanama

İntraserebral Kanama

İntraserebral Kanama

İntraserebral kanama inmelerin yaklaşık yüzde 15’inin sebebidir. Hipertansiyon, küçük serebral damarların duvarlarında değişime yol açtığından, intraserebral kanamanın en yaygın sebebidir. İntraserebral kanama her zaman baş ağrısı ile bağlantılı değildir (özellikle erken evrelerde). Hipertansiyonun iyi şekilde tedavisi, kanamanın tekrarlamasını önlemek için, daha ileri tedavinin önemli bir parçasıdır.

İntraserebral Kanamanın Epidemiyoloji

Hipertansiyon tedavisinde ilerlemenin bir sonucu olarak görülme sıklığı azalmıştır. İntraserebral kanamada akut evre ölüm oranı serebral enfarktüsten daha yüksektir.

İntraserebral Kanama Etiyolojisi

Hipertansiyon bağlantılı kanama genellikle bazal sinir düğümü, talamus, serebellum ya da beyin sapı bölgelerinde meydana gelir. Bu türden kanama genellikle kütlesel hemiparezi ve bilinç bozukluğuna yol açar. Kanama ayrıca serebrospinal sıvı boşluğunda da meydana gelebilir.

İntraserebral kanamanın altta yatan diğer sebepleri arasında aşırı alkol tüketimi, arteriovenöz malformasyon, serebral amiloid anjiopati, kavernöz hemanjiom ve malign beyin tümörleri bulunur. Bir tümöre işaret eden faktörler arasında alışılmadık bir kanama lokasyonu ve hipertansiyon eksikliği sayılabilir. Akut evrede uygulanan CT taramasında, var olan kan miktarı sebebiyle tümör her zaman tespit edilemez. Olaydan birkaç hafta sonra gerçekleştirilen bir MRI taraması ya da kontrastı artırılmış CT taraması genellikle tanılayıcıdır.

Beynin hemorajik mikroanjiyopatisi oldukça yaygın bir fenomendir. Özellikle antikoagülan tedavi sırasında ve ayrıca muhtemelen antitrombotik ilaç tedavisi sırasında intraserebral kanama riskini artırdığı görülmüştür ancak trombolitik tedaviye bir kontrendikasyon olarak görülmez.

Temporal lobda kanama çoğu zaman orta serebral arterde bir anevrizmadan kaynaklanır ve bu durumda kanamanın nitelik bakımından subaraknoid olduğu düşünülebilir .

İntraserebral Kanama Belirtileri

  • Bozulmuş bilinç seviyesi, kusma ya da fokal nöbetlere eşlik eden bilinç kaybı ile bağlantılı olabilen hızlı ilerleyen hemipleji görülür.
  • Nörolojik semptom ve belirtiler serebral enfarktüste görülenler ile aynıdır ve kanamanın boyutu ve bölgesine bağlıdır. İntraserebral kanama ayrıca TIAlarda görülenlere benzer geçici semptomlara sebep olabilir.
  • Serebellar kanama: sersemlik, kusma, ataksi ve göz hareketlerinde bozukluk en yaygın semptomlardır. Bilinç seviyesi hızlı şekilde bozulabilir ve birkaç semptomu olan bir hasta, serebrospinal sıvı akımındaki ani bozukluklar sebebiyle respitatuvar arestten şikayet edebilir.
  • Pontin kanamanın tipik semptomları bilinç kaybı ve küçülmüş gözbebekleridir.
  • Eğer kanama geniş çaplıysa ya da beyin sapı ya da serebellumda yer alıyorsa, yüksek intrakraniyal basınç riski mevcuttur.
  • Hastaların en az yüzde 50’sinde intraserebral kanama sonraki 24 saat süresinde devam eder. Bu sebeple, eğer geri kazanım şansı hala mevcutsa, herhangi spontan ya da iyatrojenik (antikoagülan tedavi) kanama eğilimlerini düzeltme girişiminde bulunmak yerinde olur. Tansiyonu 180/100 mmHg altına çekmek için önlemler alınmalıdır. Ancak yeterli doku perfüzyonunu güvence altına almak için hipotoni engellenmelidir.

İntraserebral Kanama Tedavisi

İntraserebral kanaması olan bir hastanın tedavisi, serebral enfarktüsü olan bir hastanın tedavisinden biraz farklıdır, bakınız. Akut evre boyunca hasta yatak istirahatında tutulur ve herhangi bir kanama eğilimi pıhtılaşma faktör konsantreleri uygulaması ile çabuk şekilde düzeltilmelidir. Bu, özellikle varfarin kullanan hastalara uygulanır. Akut evre sonrasında antikoagülan uygulamasında özel bir dikkat gösterilmelidir. Hasta yeterli şekilde hareket kazanıncaya dek, tromboz profilaksi için subkütan düşük moleküler ağırlıklı heparin ve/veya antiembolizm ya da pulsatil varis çorabı kullanılır.

İntraserebral Kanama

İntraserebral Kanama Tedavisinde Rehabilitasyon erken başlatılmalıdır. Kanama tekrarlama riski etkili hipertansiyon tedavisi ile azaltılır. İntraserebral kanamanın erken evresinde ölüm oranı yüksektir. Ancak hayatta kalan hastaların prognozu, serebral enfarktüs hastalarınkine oranla daha iyidir.

İntraserebral Kanamanın Nörocerrahi Tedavisi

Aktif tedavi altında intraserebral kanaması olan bir hasta ile ilgili olarak bir nörocerraha her zaman başvurulmalıdır. Ancak cerrahi tedavi, faydaları henüz doğrulanmadığından, sadece nadiren gerekli görülür. Bununla beraber, 3 cm çapından yüksek bir subkortikal kanamada ve özellikle düşük bilinç seviyesi ile bağlantılı serebellar bir kanamada cerrahi tedavi hayat kurtarıcı olabilir ve iyi bir geri kazanıma öncülük edebilir.

Ameliyat ayrıca, dominant olmayan hemisferin bazal sinir düğümü bölgesinde derin bir kanaması olan bir hastada, eğer hastanın bilinci kapalı ise uygulanabilir.

Bir önceki makalemiz olan Guatr İçin Hangi Doktora Gidilir? isimli makalemizde guatr için hangi doktora gidilir ve guatra hangi bölüm bakar hakkında oldukça faydalı bilgiler verilmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.