Konversiyon Bozukluğu

Konversiyon Bozukluğu

Konversiyon bozukluğu, bilinen nörolojik ya da tıbbi bir hastalıkla açıklanamayan bir ya da birden fazla nörolojik semptomla belirli olan bir bozukluk olarak tanımlanır. Toplumun yaklaşık üçte birinde yaşamının bir döneminde, tanı konacak kadar şiddetli olmasa da, nin ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. Yapılan bir toplum taramasında konversiyon bozukluğunun yıllık insidansının 100.000’de 22 olduğu bulunmuştur. Yurtdışında yapılan çalışmalarda psikiyatri polikliniklerine başvuran hastaların yüzde 1-3’ünün konversiyon bozukluğu olduğu saptanmış olmakla birlikte bu değerlerin ülkemiz için çok daha yüksek olduğu düşünülmektedir.

Konversiyon bozukluğu, kadınlarda erkeklere göre daha sık görülmektedir. Bildirilen oranlar ikide bir ile onda bir arasında değişmektedir. Özellikle zeka ve sosyoekonomik düzeyi düşük topluluklarda sık rastlanır.

Semptomların başlamasına ya da alevlenmesine neden olan psikolojik etkenlerin varlığı konversiyon bozukluğu tanısını kesinleştirir. 4 alt tip tanımlanmıştır.

1- Motor semptom ya da defisit gösteren alt tip: Koordinasyon ya da denge bozukluğu, paralizi, belirli bölgelerde güçsüzlük hissi, yutma güçlüğü, afoni ve üriner retansiyon gibi motor nörolojik semptomların olduğu konversiyon olgularını kapsar.

2- Duyu semptomu ya da defisiti gösteren alt tip: Dokunma ya da ağrı duyusu kaybı, çift görme, körlük ve sağırlık gibi duyu organları üzerinde görülen belirtilen ön planda olduğu konversiyon bozukluğu alt tipidir.

3- Katılmalar ya da konvülsiyonlar gösteren alt tip: Bu alt tip epilepsiyi taklit eden bayılmalarla belirgin olan hastaları kapsar.

4- Karışık görünüm alt tip: Birden fazla kategorinin semptomları mevcutsa bu alt tip kullanılır.

Epilepsi ve Konversiyon insanlar tarafından çoğunlukla birbirine benzetilir ve sıklıkla karıştırılır. Birbirinden ayırt etmenin en etkili yolu bir nedene bağlı olup olmadığının tespitiyle olur. Epilepsi genellikle nedensiz olarak ortaya çıkar ya da herhangi bir travma, madde yoksunluğu gibi tıbbi bir neden bulunmayabilir. Konversiyon ise psikososyal zorlanmaların olduğu zamanlarda ortaya çıkar. Epilepsi ile konversiyonu birbirinden ayıran en önemli fiziki bulgu Kornea ve cilt reflekslerinin durumudur. Epilepsi hastalarında ataklar esnasında kornea ve cilt refleksleri alınmazken, konversiyonda bu refleksler mevcuttur.

Konversiyon Bozukluğu Tedavisi

Konversiyon bozukluğu genellikle kendiliğinden geçer. Psikolojik destekte bulunarak ya da davranışsal terapiler uygulayarak hastalığın düzelmesine önemli ölçüde yardımcı olunabilir. Konversiyon bozukluğu tedavisinde ilk amaç semptomun ortadan kaldırılmasıdır. Hasta semptomlarından dolayı büyük bir rahatsızlık duymuyorsa ve işlevselliğini yeniden kazanma kaygısı çok belirgin değilse doğrudan bu semptomların üzerinde durmak çok gerekli olmayabilir. Konversif ataklar esnasında hastanın fiziki yaralanmalara karşı korunmasının sağlanması gerekir.

Bir önceki makalemiz olan Guatr İçin Hangi Doktora Gidilir? isimli makalemizde guatr için hangi doktora gidilir ve guatra hangi bölüm bakar hakkında oldukça faydalı bilgiler verilmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.